top of page

บริการของเรา

ออกแบบโลโก้

(เครื่องหมายการค้า)

เครื่องหมายการค้า หรือที่เรียกกันว่า โลโก้ นั้นเปรียบเสมือนหน้าตาของ สินค้าและธุรกิจ

หรือบริการต่างๆ การออกแบบโลโก้ให้มีความชัดเจนและน่าสนใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการนำเสนอสินค้าและบริการของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางความต้องการของลูกค้าด้วย

โดย การออกแบบโลโก้ของเรา มี 2 ประเภท 

คือ ออกแบบทั่วไป และ ออกแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า  

สำหรับการออกแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า เราจะยึดตามกฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า เพื่อให้สามารถจดเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยเราจะมีบริการสืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าก่อนเริ่มออกแบบ

 

รายละเอียด : ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท

เราได้แบ่ง Package บริการด้านการออกแบบ ออกเป็น 3 แบบดังนี้

Planet

จำนวนภาพออกแบบ : 2 ภาพ

(เลือก 1 ภาพจากทั้งหมด)

Galaxy

จำนวนภาพออกแบบ : 3 ภาพ

(เลือก 1 ภาพจากทั้งหมด)

Universe

จำนวนภาพออกแบบ : 4 ภาพ

(เลือก 1 ภาพจากทั้งหมด)

จำนวนครั้งการแก้ไข : 2 ครั้ง

จำนวนครั้งการแก้ไข : 3 ครั้ง

จำนวนครั้งการแก้ไข : 3 ครั้ง

เวลาที่ใช้ : 5 วัน

เวลาที่ใช้ : 7 วัน

เวลาที่ใช้ : 10 วัน

ราคา 3,000 บาท

ราคา 4,000 บาท

ราคา 6,000 บาท

3

*หมายเหตุ

1) ค่าใช้จ่ายข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับ การตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

2) ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการในแต่ละ Package ข้างต้น ไม่ใช่ระยะเวลาในการออกแบบประเภท 

    “ออกแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า” (กรณี “ออกแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า”

     จะเริ่มนับจำนวนระยะเวลาหลังจากผ่าน การตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

      เรียบร้อยแล้ว)

5

เลือก Package

ที่ต้องการ

ขั้นตอนในการออกแบบกับเรา

4

แจ้งรายละเอียด/

แนวโลโก้ที่ต้องการ

มัดจำเงิน 50%

6

เริ่มดำเนินการ

ข้อมูลการติดต่อ

ยื่นจดทะเบียน

061-919-6419

063-216-7667

ออกแบบโลโก้

096-419-9597

a

เปิดให้บริการแล้ววันนี้

ID LINE : @proipthailand

ติดต่อเราที่ :

 

52 (345/11) ซ. สุขสวัสดิ์ 40 ถ. สุขสวัสดิ์

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ 10140

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

bottom of page