top of page
service index
จดเครื่องหมายการค้า จดโลโก้, จดชื่อแบรนด์

จดเครื่องหมายการค้า
จดโลโก้, จดชื่อแบรนด์

ราคา 3,900 บาท

​จดทะเบียนลิขสิทธิ์ ทุกประเภท

จดทะเบียนลิขสิทธิ์
ทุกประเภท

เริ่มต้นที่ 3,900 บาท

​จดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

จดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร

เริ่มต้นที่ 19,000 บาท

จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน-บริษัท

จดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัท

เริ่มต้นที่  4,900 บาท

​จดทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

จดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ราคา 5,900 บาท

ออกแบบโลโก้ (เครื่องหมายการค้า)

ออกแบบโลโก้

(เครื่องหมายการค้า)

เริ่มต้นที่ 3,000 บาท

การบริการของเรา

แตกต่างจากรายอื่นๆอย่างไร

การบริการของเราจะแตกต่างจากรายอื่นในด้าน ราคาค่าบริการที่คุ้มค่าและเป็นธรรม โดยปกติขั้นตอน ก่อนการจดทะเบียน เช่น การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนนั้น จะมีขั้นตอนและวิธีการที่เหมือนกันกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกประการ แต่ทางเราจะเสนออัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล เหมาะกับผู้ประกอบธุรกิจทุกระดับที่มีแบรนด์ โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าของตนเอง  และต้องการได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตาม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

ลิขสิทธิ์ คุ้มครองงานริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
เครื่องหมายการค้า คุ้มครองโลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ ใช้กับสินค้า หรือบริการ
สิทธิบัตร คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาเอง

ProIP Thailand ช่วยคุ้มครองสิทธิของคุณด้วยการจดทะเบียน​

เมื่อแบรนด์สำคัญมาก
ก็ต้องปกป้องคุ้มครอง !!

บริการของเราเหมาะกับใครบ้าง?

ช่วยคุ้มครองสิทธิของคุณด้วยการจดทะเบียน

ทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า หรือผู้ให้บริการต่างๆที่ใช้แบรนด์ หรือ โลโก้กับสินค้าหรือบริการของตน เราจึงเสนอการให้บริการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง เพื่อให้ท่านได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย อีกทั้งป้องกันผู้อื่นลอกเลียนหรือปลอมแปลง จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ  

แบรนด์สำคัญมาก ก็ต้องปกป้องคุ้มครอง

ทันทีที่สร้างแบรนด์ หรือยี่ห้อขึ้นมา ก็ต้องปกป้องและคุ้มครองแบรนด์หรือยี่ห้อนั้น ด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อไม่ให้ใครมาลอกเลียนแบบสิ่งที่ลงทุนลงแรงสร้างขึ้น จนส่งผลกระทบในด้านลบ ทั้งต่อยอดขาย และสร้างความสับสนแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้แบรนด์หรือยี่ห้อเติบใหญ่ก่อน​ อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

a03.jpg

1. เจ้าของธุรกิจทุกประเภท ที่ต้องการปกป้องแบรนด์ของตัวเอง เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหารเสริม  ธุรกิจเครื่องสำอาง ธุรกิจเสื้อผ้า ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เป็นต้น
2. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการปกป้องดีไซน์และลวดลายของสินค้าที่ตนออกแบบ
3. ผู้ประดิษฐ์ ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง และต้องการปกป้องสิ่งประดิษฐ์นั้นด้วยการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
4. ผู้สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ เช่น ผลงานเพลง ผลงานแต่งหนังสือหรือบทความ ผลงานภาพวาดหรือภาพถ่าย

ลักษณะเครื่องหมายการค้า
ที่จดทะเบียนไม่ได้

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

a04.jpg

1. เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
(ไม่มีลักษณะพิเศษ)
2. เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับ       เครื่องหมายของผู้อื่น
3. เครื่องหมายที่ขัดต่อกฎหมายเช่น รูปธงชาติต่างๆ เครื่องหมายราชการ ชื่อทางภูมิศาสตร์ รูปที่ขัดศีลธรรม
4. เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยภาพหรือรูปที่สื่อถึงสินค้า เช่น รูปสุนัข ใช้กับสินค้าอาหารสุนัข
5. เครื่องหมายที่จดทะเบียนโดยไม่สุจริต

 

a31040.jpg

สำหรับบุคคลธรรมดา
1. หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดเตรียมให้)
2. ไฟล์ภาพเครื่องหมายการค้า
3. รายการสินค้า
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

สำหรับนิติบุคคล
1. หนังสือมอบอำนาจ(ทางเราจัดเตรียมให้)
2. ไฟล์ภาพเครื่องหมายการค้า
3. รายการสินค้า
4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองสำเนา

ขอขอบคุณ DIP thailand

bottom of page