top of page

จดลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ งานเขียน เช่น บทบรรยาย บทความ หนังสือ, งานด้านภาพ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย โปสเตอร์, งานด้านดนตรี เช่น ทำนอง เนื้อร้อง เป็นต้น เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะกีดกันผู้อื่นจากการคัดลอก การขาย การแสดง การเผยแพร่ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ สำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีแผนจะใช้งานลิขสิทธิ์ในทางการค้า  ควรแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

รายละเอียด : ราคา 5,900 บาท

bottom of page